FOLKLORE, LeGENDEn ...

De inwoners krijgen hier soms bizarre maar altijd leuke bijnamen! Baudet past perfect bij Bertrix.

Tradities overleven hier niet alleen via de kapel waar de scailtons (Waals woord voor leidekkers) op weg naar de leisteenfabriek halt hielden, maar ook via feesten zoals dat van Sint-Hubertus met zijn traditionele zegening van paarden en honden, het feest van Sinte-Barbara, patrones van de leidekkers en mijnwerkers… zonder het feest van Sint-Remaclus te vergeten!

Ook de lokale feesten stralen de charme van vroeger uit.

Bij het binnenkomen van Bertrix, aan het kruispunt van Les Corettes en de winkelzone, trekt een werk van Jean-Paul DELLER de aandacht: drie reuzengrote vervlochten hoefijzers. U vindt in Bertrix nog meer verwijzingen naar die drie hoefijzers. Sinds de inhuldiging van het nieuwe dorpsplein op 29 mei 2004 werd het officieel herdoopt tot  "Place des Trois Fers".

De drie hoefijzers zijn die van een ezel (die er natuurlijk 4 heeft!). Maar het cijfer 3 verwijst naar de tijd toen het grondgebied van BERTRIX zoals het er nu uitziet niet één entiteit vormde maar wel uit drie aparte dorpen bestond, elk met de naam Bertry.
Vroeger ging men dus niet naar Bertrix, maar naar de Bertrys.

Men vindt van die vroegere indeling nog sporen terug wanneer men een bezoek brengt aan de wijken Renaumont (in de richting van Auby), Bohémont en Burhaimont (in de richting van de N89).
De vierde wijk, die pas later tot stand kwam, is die van Culot.

Drie dorpen, dat betekende ook drie burgemeesters, die op het einde van de 18e eeuw onder de Oostenrijkse bezetting heftig weerstand boden. Uit die periode dateert de "Académie des Baudets", een letterkundig en wetenschappelijk genootschap waarvan de leden zich niet alleen toelegden op de geschiedkundige studie van dorp en streek, maar tijdens hun ietwat ordeloze bijeenkomsten ook de spot dreven met de bezetter, in de vorm van sketches.

De drie burgervaders weigerden halsstarrig de door de Oostenrijkers gevorderde taksen te betalen.
Na talrijke aanmaningen, werd de eigenzinnigheid van de burgemeesters van de dorpen de gouverneur te machtig en riep hij uit: "Vous êtes de vrais Baudets" ("Jullie zijn echt koppige ezels").

Deze uitspraak overleefde de tijd en werd zelfs officieel erkend via het aanbrengen van drie hoefijzers op de kleuren van de gemeente, meer bepaald rood en groen.

Een lied heeft dit stukje geschiedenis voor de eeuwigheid vastgelegd. Zo luidt de laatste strofe …

La chanson des Baudets :

« Du temps passé quand les impératrices» 
« Voulaient du lait d'ânesse pour s'y baigner» 
« Toutes les bourriques qui servaient à cet office» 
« On venait de Rome pour les acheter à Bertrix»
« Mais le plus célèbre des baudets, nom d'une pipe»
« Celui qui est aujourd'hui  bien sûr au paradis» 
« Celui qui a conduit notre Seigneur en Egypte» 
« C'était un baudet de Bertrix, c'était un baudet de Bertrix»

Folklore

  • Traditionele grote kampvuren om de winter te begraven
    Lokale en dorpskermissen
    Sint-Hubertus en de dierenzegening
    Sinte-Barbara, de patrones van de leidekkers
Confrérie des Scailtons

Confrérie des Scailtons


B-6880 Bertrix
Ontdekken